donderdag 30 januari 2014

Inlenen van personeel – De lusten én de lasten !

Ondernemend Nederland maakt steeds vaker gebruik van ingeleend personeel. Ondernemers zijn steeds huiveriger om zelf vast personeel in dienst te nemen, zodat arbeidskrachten steeds vaker te werk worden gesteld door tussenkomst van payroll- en detacheringbureaus. De ondernemer is daarbij bereid om wat extra kosten te maken om er zeker van te zijn dat hij niet te maken krijgt met kostbare ontslagtrajecten, als de vraag van de markt weer afneemt.

Deze flexibele vorm van de inzet van extern personeel lijkt een uitstekende oplossing, maar is zeker niet zonder risico.

Inlenersaansprakelijkheid

Elke ondernemer die personeel inhuurt, waarbij geen dienstbetrekking ontstaat, krijgt in principe te maken met de wettelijke regeling van de ‘inlenersaansprakelijkheid’. Op grond van deze regelgeving is elke ‘inlener’ (de ondernemer die het personeel inhuurt) hoofdelijk aansprakelijk voor de loonbelasting en omzetbelasting, die de uitlener (de organisatie die het personeel ter beschikking stelt) is verschuldigd aan de Belastingdienst. Naast het feit dat u als inlener aansprakelijk kan worden gesteld voor het feit dat de uitlener zijn belasting niet afdraagt, kunt u worden aangesproken voor het in dienst nemen van illegaal tewerkgestelden en betaling van salaris onder het minimumloon.

U kunt de risico’s uit hoofde van de inlenersaansprakelijkheid echter beperken door de volgende formaliteiten in acht te nemen:

1.  Betaal een deel van de factuur van uw uitlener op de zogenaamde G-rekening. Met deze rekening mag de uitlener namelijk alleen betalingen verrichten aan de Belastingdienst;
2.   Zorg ervoor dat u van elke uitlenende instelling een ‘dossier’ aanlegt in uw administratie, met daarin o.a. een verklaring van het betalingsgedrag van de Belastingdienst en een kopie van de G-rekening overeenkomst;
3.  Zorg ervoor dat er van het ingeleende personeel een manurenregistratie aanwezig is en een kopie van een geldig identiteitsbewijs van elke arbeidskracht;
4. Controleer of de uitlener is aangesloten bij het SNA (Stichting Normering Arbeid). Deze instantie certificeert en controleert uitzend- en detacheringbureaus, zodat u weet dat u zaken doet met een betrouwbare partij.

Waadi

Naast de bepalingen van de inlenersaansprakelijkheid krijgen ondernemers die gebruik maken van ingeleend personeel, vanaf 1 juli 2012 te maken met de Wet Allocatie Arbeidskrachten door Intermediairs (WAADI). Deze wet verplicht ondernemingen die personeel uitlenen om dit kenbaar te maken in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel (KvK).

Elke onderneming die ‘tegen vergoeding arbeidskrachten ter beschikking stelt aan een ander’ voldoet aan de registratieplicht, ook als er alleen sprake is van incidentele activiteiten. Een Zzp-er die gebruik maakt van een BV (met een VAR-DGA) voldoet eveneens aan de kwalificatie. Alleen uitlening van personeel binnen het eigen concern is uitgesloten.

De uitlener moet vanaf 1 juli 2012 zorgen dat hij als zodanig staat geregistreerd bij de KvK, op straffe van forse boetes. Dit kan met een speciaal formulier, beschikbaar op de website van de KvK, of bij niet-bedrijfsmatige uitlening met een brief of e-mail bericht aan de lokale vestiging van de KvK.

Voor de ondernemer die ‘inleent’ is het opletten geblazen. Op het moment dat er personeel wordt ingeleend van een organisatie die niet voldoet aan de registratieplicht, kan er ook aan de inlener een boete worden opgelegd. De boetes zijn fors en kunnen sterk oplopen, variërend van € 12.000 per arbeidskracht met een ophoging voor recidive tot een bedrag van € 36.000.

De inlener kan de registratie van de uitlenende organisatie op een speciaal gedeelte van de website van de KvK controleren, onder de noemer van de 'Waadi check'.

Zorg er dus altijd voor dat u bij inlening van personeel de Waadi check heeft uitgevoerd!

Tot slot

Het inlenen van personeel lijkt in deze economisch onzekere tijden vaak een goed en flexibel middel. De spelregels zijn echter ingewikkeld en het niet juist uitvoeren van alle formaliteiten kan leiden tot onvoorziene en vaak kostbare gevolgen.

Het is niet onverstandig om uw organisatie eens goed door te lichten op alle facetten omtrent het inlenen van personeel. Smit en de Wolf reikt u daarbij graag de helpende hand aan!