maandag 17 februari 2014

Dividend uitkeren uit de BV: in 2014 voordeliger !

Dit jaar betaalt de DGA minder belasting over een dividenduitkering, die hij/zij vanuit de BV ontvangt. Het tarief in box 2 is namelijk voor 2014 eenmalig verlaagd van 25% naar 22%, voor zover het inkomen uit aanmerkelijk belang niet hoger is dan € 250.000. Over het meerdere is het normale 25%-tarief van toepassing. Een dividenduitkering dit jaar kan de DGA dus een belastingbesparing van maximaal € 7.500 opleveren. Indien de DGA ook een fiscale partner heeft, kan er zelfs tot € 500.000 aan dividend tegen het 22%-tarief worden uitgekeerd. In dat geval kan de belastingbesparing oplopen tot maximaal € 15.000.

Of het wel of niet voordelig is om dividend uit te keren uit de BV, is afhankelijk van een aantal factoren.

Zo is het huidige rendement op de vrije middelen binnen de BV van belang. Als dit rendement grofweg boven de 4% op jaarbasis ligt, dan is beleggen in privé in de regel voordeliger dan in de BV (op basis van de tarieven voor 2014). In dat geval kan dividend uitkeren voordelig zijn. Andersom geldt dat als het rendement onder de 4% ligt het voordeliger is om de beleggingen binnen de BV te houden, en dus vooral geen dividend uit te keren ! Normaal ligt het omslagpunt rond de 6% (met het box 2 tarief van 25%).

Tip: houdt bij het bepalen van het rendement binnen de BV ook rekening met de eventueel verschuldigde rente op de rekening-courant schuld van de DGA aan de BV. Dit zijn immers ook opbrengsten binnen de BV. Als de rente hoger is dan 4%, dan kan uitkeren van dividend om de rekening-courant schuld af te lossen voordelig zijn. Het (geheel) aflossen van de rekening-courant schuld wordt nog voordeliger, indien het box 3 vermogen onder het heffingsvrij vermogen blijft (2014 per persoon € 21.139).

Let op: de DGA mag niet zomaar dividend uitkeren uit de BV !

Voordat de BV namelijk dividend mag uitkeren, zal er altijd eerst een uitkeringstoets moeten worden uitgevoerd. Deze uitkeringstoets dient om te bepalen of de BV ook na de dividenduitkeringen aan haar verplichtingen kan voldoen. Bouwt de DGA in de BV ook pensioen in eigen beheer op, dan is een extra waarschuwing op zijn plaats. Een dividenduitkering is pas mogelijk als er voldoende vermogen is en blijft voor de dekking van het pensioen. Daarbij moet worden uitgegaan van de commerciële waarde van de pensioenverplichting en niet van de fiscale waarde.

De DGA die dividend wilt uitkeren doet er verstandig aan om er niet te lang mee te wachten.

Hoe eerder er in 2014 dividend word uitgekeerd, hoe groter het voordeel. De uitkering is namelijk vanaf het moment van betaalbaar stellen niet meer belast in de BV en in 2014 sowieso niet in privé belast in box 3. De peildatum voor heffing in de inkomstenbelastingsfeer ligt namelijk vast op 1 januari.

Dit artikel is geschreven door:
H.J. (Henk-Jan) Garnaat RB MB - Master Belastingadviseur